SERDECZNIE WITAMY NA STRONIE SP2 W TUSZYNIE :)

PROJEKTY EKOLOGICZNE

ajaxdownload6.jpg [300x107]


Informujemy, że Gmina Tuszyn podpisała w październiku 2013 roku z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi umowę o dofinansowanie w formie dotacji zadania pod nazwą:

Utworzenie ekopracowni pod nazwą „Brama do ekoświata” przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Stefanii Sempołowskiej w Tuszynie

W ramach realizacji projektu zakupiono m. in.  pomoce dydaktyczne (tablice dydaktyczne o ziołach, ekologii, recyclingu, zdrowym odżywianiu, powstawaniu miodu, drzewach leśnych itp., zestaw nasion ziół, zestaw do samodzielnej uprawy herbatek ziołowych, mikroskopy szkolne 400 x Duo LED, zestawy preparatów mikroskopowych (m. in. życie w glebie, degradacja środowiska), komplet 12 szklanych lup z rączką na podstawie, plansze ścienne, kolorowanki, linijki, zakładki o tematyce  ekologicznej, mapy ścienne, multimedialne atlasy geograficzne i przyrodnicze, „Teczki wiedzy”, filmy DVD, pojemniki do segregacji odpadów i wiele innych;wyposażenie pracowni (nowoczesne ławki i krzesła o regulowanej wysokości, regały na pomoce dydaktyczne, tablice korkowe i rolety antywłamaniowe; nowe rośliny doniczkowe(paprocie, bluszcze, kaktusy, mandarynkę, cytrynę, muchołówkę rosiczkę, dalię kaktusową „Rising Sun”); sprzęt multimedialny wysokiej klasy (rzutnik Epson, tablica interaktywna Interwrite DualBoard 1289 89″ z okablowaniem, moduł przyłączeniowo-sterujący Epson, laptop Lenovo, aparat cyfrowy Canon 12.1 Mpx z kartą pamięci i zapasową baterią, laserowe urządzenie wielofunkcyjne – drukarka, skaner i kopiarka Canon wraz
z kompletem tonerów i programem do skanowania OCR).

Łączne koszty zadania wynoszą 41.454,00 zł, w tym dofinansowanie w formie dotacji z WFOŚiGW w Łodzi to 39.204,00 zł.

Program edukacji ekologiczno – przyrodniczej dla uczniów klas IV – VI  pod hasłem „Brama do ekoświata” ma na celu kształtowanie ekologicznych postaw już u młodego pokolenia. Im bowiem wcześniej będziemy świadomi, jak chronić naszą planetę, tym większy będziemy mieli wpływ na nasze zdrowie.

Postawy, które chcemy wykształcić u dzieci, a przez dzieci u mieszkańców lokalnej społeczności w ramach realizacji programu to przede wszystkim nawyk kulturalnego obcowania z przyrodą w życiu codziennym, pobudzenie odpowiedzialności człowieka za stan środowiska przyrodniczego, przekonanie, że środowisko należy tak wykorzystać, aby zachować je dla przyszłych pokoleń, kształtowanie wrażliwości na środowisko przyrodnicze, szacunek dla niego, wrażliwość na piękno przyrody, rozbudzenie nawyków do aktywnego działania na rzecz ochrony środowiska, świadome planowanie i organizowanie działań mających na celu poprawę stanu środowiska, współodpowiedzialność za jego ochronę, wyrabianie pozytywnych cech charakteru jak: pracowitość, spostrzegawczość, systematyczność, dokładność, zdyscyplinowanie, odpowiedzialność.

http://www.wfosigw.lodz.pl/

 

OGRÓDEK DYDAKTYCZNY


W połowie września 2014 została rozstrzygnięta kolejna edycja konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na utworzenie ogródków dydaktycznych przy szkołach i przedszkolach. Ku naszej ogromnej radości tym razem się udało i Szkoła Podstawowa nr 2 w Tuszynie uzyskała dotację w wysokości 31.490 zł na realizację w/w zadania.

Nasz projekt pod nazwą  „Ogród w środku lasu” powstał w oparciu o następujące założenia:

1. Oparcie się o istniejące nasadzenia. Szczególnie te w centrum czyli cis, sosny rosnące w centralnej części placu oraz thuje. Pozostałe z upływem czasu będą stwarzały zagrożenie i będzie konieczność ich usunięcia. Zaprojektowane rabaty otaczają istniejący starodrzew 
i dopasowują się do zastanej rzeczywistości.

2. Tak jak mówi tytuł projektu wykorzystano odmiany roślin, które w warunkach dzikich występują w lasach, a ich ogrodowe odmiany są wykorzystywane w ogrodach. Dlatego też mamy karłowe formy świerków, sosen i uszlachetnione formy roślin leśnych typu: kalina czy dereń.

3. Ogród ma być miejscem edukacyjnym, dlatego zadbano o pokazanie zmian występujących w przyrodzie w ciągu roku – Rabata cztery pory roku  – ciągnie się przez całe założenie. Pokazano również wybrane siedliska roślin – np. skalniak.

4.  Planowane nasadzenia to ogrodowe odmiany drzew i krzewów leśnych:  modrzewia,  świerka,  jałowca,  kaliny,  derenia; rośliny wybranych ekosystemów:  skalne (rojniki, rozchodniki, skalnice); rośliny kwitnące w różnych porach roku (magnolia, jaśminowiec, azalie, różaneczniki, krzewuszki; rośliny cebulowe (krokusy narcyzy, cebulice, tulipany).

5. W ogrodzie powstanie ścieżka sensoryczna – fragment ścieżki wypełniony różnymi podłożami występującymi w przyrodzie (kamienie, żwir, drewno, szyszki, piasek)  - daje ona możliwość różnych odczuć dotykowych, co jest szczególnie potrzebne uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz dzieciom młodszym, w tym sześcioletnim.

6. Zaprojektowano również stację meteorologiczną, wykorzystywaną w ciągu całego roku kalendarzowego do pomiarów i tworzenia klimatogramu Tuszyna oraz dwustronną tablicę dydaktyczną – drzewa liściaste i iglaste, tematycznie doskonale komponującą się z tematyką ogródka i prowadzonych tam zajęć.

7. Altana wyposażona w stoły i ławy daje możliwość prowadzenia w ogrodzie różnorakich zajęć dydaktycznych oraz wykorzystania go przez lokalną społeczność.

8. Za pieniądze Rady Rodziców (wkład własny) planujemy wykonanie ogrodzenia od strony sali gimnastycznej oraz zamontowanie monitoringu terenu.

,,Ogród w sercu lasu” to żywa pracownia, w której uczniowie będą mogli prowadzić badania, eksperymenty, obserwacje, a także mają zapewniony kontakt z przyrodą, którego nie zastąpi nawet najlepiej wyposażona pracownia przyrodnicza. Ogród będzie wykorzystywany do podstawowych celów dydaktycznych i wychowawczych. Dzięki prowadzonym tam zajęciom dydaktycznym dzieci spotkają się z dendrologiem, leśniczym, pszczelarzem... Będą mogły obserwować przyrodę, rozwój roślin, dostrzegać ich piękno, a także doskonalić umiejętność rozpoznawania gatunków drzew, krzewów, przeprowadzać doświadczenia, badać pogodę, 
a następnie analizować dane i konstruować wnioski.

Program „OGRÓD W SERCU LASU” wpisuje się doskonale w program wychowawczy naszej szkoły, w którym duży nacisk kładziemy na kształtowanie postaw proekologicznych. Tym bardziej cieszymy się z uzyskanej dotacji. 

 2016/2017

 Promujemy ekologiczny styl życia - edukacja ekologiczna w SP2 w Tuszynie

Działaniami zostali objęci wszyscy uczniowie naszej szkoły od klasy I do klasy VI (256 osoby) oraz dzieci spoza placówki (25 osób). Projekt był realizowany przez cały rok szkolny 2016/2017. W ramach realizacji Projektu odbyło się 14 zajęć stacjonarnych, 6 konkursów ekologicznych i 8 wycieczek – zajęć w terenie.

Przez cały rok szkolny, co miesiąc, zaczynając od października odbywała się w szkole degustacja warzyw i owoców. Raz w miesiącu dzieci przedstawiały wartości odżywcze wybranego warzywa lub owocu, a później następowała ich konsumpcja. Oprócz promocji zdrowej żywności, propagowano zdrowe napoje, które uczniowie wykonywali sami w klasach pod kierunkiem wychowawców i nauczycieli. Warsztaty miały na celu przekonać młodzież do picia zdrowych koktajli, soków i herbat z ziół. Przygotowanie smacznego, zdrowego napoju było alternatywą dla napojów gazowanych i sztucznie słodzonych. Ważnym tematem warsztatów było promowanie segregowania odpadów i dbanie o czystość najbliższej okolicy. Młodzież dowiedziała się jak należy segregować śmieci przy pomocy koszy do segregacji odpadów.

Szkolny teatrzyk ,, Bez kurtyny” przygotował przedstawienie dla klas młodszych i przedszkolaków ,,Jak należy dbać o czystość w lokalnym środowisku”.

Oprócz zajęć stacjonarnych w naszej szkole odbyły się żywe lekcje przyrody – pokazy zwierząt: owadów, gadów oraz różnych gatunków zwierząt bezkręgowych i kręgowych.

Uczniowie aktywnie brali udział w wszelkich konkursach ekologicznych, jakie były organizowane na terenie naszej szkoły. Największym powodzeniem cieszyły się konkursy międzyklasowe – zbiórka baterii, nakrętek i makulatury. Celem konkursów było wdrażanie uczniów do wyrabiania nawyków właściwego segregowania surowców wtórnych. W tradycji szkoły jest udział w akcji ,,Sprzątanie świata”. Akcja została połączona z konkursem ekologicznym. Uczniowie wykonali przedmioty użytkowe ze śmieci; w ten sposób młodzież dowiedziała się, że istnieje możliwość powtórnego wykorzystania odpadów. Odbyły się ponadto jeszcze 3 konkursy plastyczne i 1 konkurs fotograficzny o tematyce ekologicznej. Celem konkursów było promowanie najciekawszych miejsc przyrodniczych w województwie łódzkim, zachęcanie dzieci do pogłębiania wiedzy na temat spożywanych produktów i uświadomienie mieszkańcom, jakie zagrożenia dla środowiska i zdrowia człowieka ma spalanie odpadów. Konkurs fotograficzny upowszechniał wiedzę ekologiczną w obszarze gospodarowania odpadami - pokazanie pozytywnych i negatywnych przykładów gospodarowania odpadami. W czasie zajęć uczniowie wykorzystywali gry i pomoce, które miały na celu zwiększyć świadomość ekologiczną i uniknąć szkodliwych dla środowiska zachowań. Ponadto, zapraszając grupy przedszkolne, promowaliśmy wśród młodszych dzieci wiedzę o zdrowym jedzeniu oraz znaczeniu wody w środowisku i dla naszego zdrowia.

Wiosną młodzież wyszła w teren, odbyło się 8 wycieczek. Tematami przewodnimi zajęć w terenie było zdrowie odżywianie, gospodarowanie odpadami i bioróżnorodność. Klasy I pojechały do Ogrodu Zoologicznego i Ogrodu Botanicznego. Dzieci mogły podziwiać w ZOO ssaki, ptaki i gady, a w Ogrodzie Botanicznym ogród japoński i palmiarnię. Klasy II wybrały się do Ujazdu, aby zwiedzić Mikrokosmos. Uczniowie mieli możliwość obejrzenia eksponatów - rzeźb owadów oraz mikroorganizmów. Klasy III wybrały się do Tomaszowa Mazowieckiego - do Niebieskich Źródeł i Grot Nagórzyckich. Uczniowie zwiedzili rezerwat przyrody i podziemną kopalnię piasku. Klasy IV udały się z wizytą do gospodarstwa ekologicznego, gdzie młodzież  mogła podpatrzyć jak uprawia się zdrową żywność min. warzywa. Klasy V odwiedziły pobliski  zakład produkcyjny herbat owocowych Bifix. Młodzież podpatrzyła jak wygląda zakład i linia produkcyjna herbat ekologicznych. Klasy VI wraz z opiekunami zwiedziły Arboretum w Rogowie. Wszyscy byli pod wrażeniem ogrodu, w którym rosną najcenniejsze i najbogatsze gatunki drzew i krzewów. Wszyscy uczniowie naszej szkoły wraz z wychowawcami i nauczycielami wzięli udział w rajdzie pieszym, który był zorganizowany do pobliskiego Rezerwatu przyrody Molenda. Cała społeczność szkolna spacerowała po dróżkach leśnych podziwiając las jodłowo-sosnowy z domieszką świerka. Największe wrażenie na uczniach zrobiły niektóre okazy jodły, które osiągają ponad 30 metrów wysokości i mają kilka metrów obwodu.

 

2017/2018

Program edukacji ekologicznej

„Tuszyn – czyste powietrze, wspólna sprawa”

 

Działaniami zostali objęci wszyscy uczniowie naszej szkoły od klasy I do klasy VII (295 osoby) oraz dzieci spoza placówki (40 osób). Projekt był realizowany przez cały rok szkolny 2017/2018. W ramach realizacji projektu odbyło się 5 zajęć stacjonarnych, 6 konkursów ekologicznych i 8 wycieczek – zajęć w terenie. Przez cały rok szkolny odbywały się warsztaty, podczas których uczniowie poznawali zjawisko smogu i niskiej emisji oraz jej szkodliwość. Zostały wykonane ulotki informacyjne o szkodliwości spalania węgla niskiej jakości i śmieci w piecu. Propagowana była wśród społeczności szkolnej postawa odpowiedzialności społecznej i reagowania na nieprawidłowe zachowania. Ulotki zostały rozdane rodzicom i przechodniom podczas happeningu „Marsz po czyste powietrze”. Odbyły się również zajęcia w mobilnym planetarium, ukazujące wpływ gazów i pyłów na środowisko naturalne z uwzględnieniem sposobów redukcji ich emisji. Na podsumowanie projektu uczniowie poprzez warsztaty terenowe eko - gra ,,Czyste powietrze – wspólna sprawa” utrwalili swoją wiedzę na temat sposobów redukcji emisji substancji szkodliwych, przyczyn zanieczyszczeń i ich wpływu na zdrowie. Szkolny teatrzyk ,, Bez kurtyny” przygotował przedstawienie dla grupy przedszkolaków i pensjonariuszy Domu Dziennego Senior – Vigor o tematyce ekologicznej na temat powstawania smogu oraz zagrożeń związanych z emisją pyłów i szkodliwych gazów dla środowiska. Na terenie szkoły odbywały się również inne zajęcia ekologiczne dla wszystkich uczniów klas I – VII tj. zajęcia o alternatywnych źródłach energii czy ,,Co mówią porosty o zanieczyszczeniu powietrza”. Uczniowie dzięki filmom edukacyjnym poznali różne sposoby produkowania energii, a następnie mogli w eksperymentalny sposób poznać sposoby wytwarzania energii bez szkody dla środowiska. Dzieci wykorzystując pomoce dydaktyczne oglądały pod mikroskopem porosty, rozpoznawały różne rodzaje zaobserwowanych porostów, odnajdywały je na planszy ściennej i czytały informacje świadczące o stanie powietrza wynikające z odnalezionych organizmów. Odbył się również happening ,,Marsz po czyste powietrze”. Uczniowie przygotowali transparenty o zanieczyszczeniu powietrza, szkodliwości palenia śmieci w piecach i wpływie zanieczyszczeń na zdrowie. Nastąpił przemarsz ulicami Tuszyna w celu uświadomienia mieszkańcom i przechodniom wpływ ich zachowań na czystość powietrza i nasze zdrowie. Podczas happeningu rozdawane były przechodniom ulotki mające uwrażliwić mieszkańców na problemy zanieczyszczenia środowiska. Przez cały rok szkolny odbywały się zajęcia koła przyrodniczego, na których uczniowie poznawali zjawisko niskiej emisji i jak mu przeciwdziałać. Dowiedzieli się jak zanieczyszczenia powietrza wpływają na żywe organizmy i utrwalili swoją wiedzę na temat chorób wynikających z zanieczyszczenia powietrza. Uczniowie aktywnie brali udział w wszelkich konkursach ekologicznych, które były organizowane na terenie naszej szkoły. Największym powodzeniem cieszył się konkurs międzyklasowy – zbiórka makulatury. Celem konkursu było uwrażliwienie na rolę drzew w kwestii oczyszczania powietrza oraz promowanie ekologicznego stylu życia. Odbyły się jeszcze 2 konkursy plastyczne ,,Spalanie śmieci szkodzi i szpeci” i ,,Weź oddech”, 1 konkurs fotograficzny ,,Moja EKOokolica”, 1 konkurs literacki ,,Oddycham więc myślę” i 1 konkurs wiedzowy ,,Dbam o czyste powietrze”. Celem konkursów plastycznych było kształtowanie świadomości mieszkańców w zakresie zagrożeń dla środowiska i zdrowia człowieka wynikające ze spalania odpadów oraz promowanie działań zmierzających do ograniczania spalania odpadów w piecach. Konkurs fotograficzny miał za zadanie promować wykorzystanie alternatywnych źródeł energii w okolicy. Konkurs wiedzowy polegał na wskazaniu pozytywnych i negatywnych zachowań i postaw ludzi względem zanieczyszczenia powietrza. Konkurs literacki przeznaczony był dla uczniów klas V – VII i polegał na napisaniu pracy literackiej o roli powietrza i jego jakości w naszym życiu. Wiosną młodzież wyszła w teren, odbyło się 8 wyjazdów. Tematami przewodnimi wycieczek była popularyzacja zachowań zmierzających do rezygnacji z samochodu na rzecz na przykład roweru. Klasy I i IV pojechały do sortowni odpadów. Dzieci dostrzegły szkodliwość palenia śmieci w piecu i zrozumiały celowość ich segregacji. Klasy II i III wybrały się do Kopalni Bełchatów na wystawę Giganty mocy, a klasy V, VI i VII zwiedziły kopalnię, poznając konwencjonalne i alternatywne sposoby produkcji energii, a także stopień i sposoby ograniczenia zanieczyszczeń powietrza. Cała społeczność szkolna wzięła udział w akcji sadzenia drzew, która miała na celu uświadomić uczniom rolę drzew  i lasu w procesie oczyszczania powietrza.


 

2018/2019

 

PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ „Z tuszyńską dwójką dzieci segregują śmieci”

 

Projekt ekologiczny realizowany był przez cały rok szkolny dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach „Edukacji ekologicznej w szkołach i przedszkolach w roku szk. 2018/2019”.  Objęci nim zostali wszyscy uczniowie klas I-VIII. Pomoce dydaktyczne zakupione w ramach projektu, m.in. interaktywny zestaw demonstracyjny do segregacji odpadów wykorzystany został w trakcie przedstawienia o tematyce ekologicznej nt. konieczności segregacji odpadów. Aktorzy szkolnego „Teatru bez kurtyny” wystąpili przed grupą przedszkolaków i pensjonariuszy Dziennego Domu „Senior – Wigor”. Podczas happeningu „Święto Eko-torby” dzieci przygotowały transparenty na temat segregacji odpadów i nastąpił przemarsz ulicami Tuszyna w celu uświadomienia mieszkańców wpływu ich zachowań na czystość środowiska. Uczniowie oprócz transparentów z hasłami zaprezentowali ekologiczne torby na zakupy promując  w ten sposób wielokrotne ich wykorzystanie. Również dużym zainteresowaniem cieszyła się wystawa – „(Nie)potrzebne, (nie)piękne, (nie)cenne. Reaktywacja rzeczy.” Ekspozycję wtórnych rzeczy można było podziwiać w szkolnej bibliotece. Uczniowie wraz z rodzicami zaangażowali się w powstanie wystawy. Ekspozycja pokazała, że coś co już jest niepotrzebne można zamienić w potrzebne, piękne i cenne. W ramach realizacji Projektu zostały jeszcze przeprowadzone projekty klasowe: Z tuszyńską ,,2” dzieci segregują śmieci i zajęcia ekologiczne ,,Jak zostać Eko-bohaterem”. Każda klasa pod opieką wychowawcy przygotowała wystawę prezentującą określony rodzaj odpadu. Celem projektów klasowych było uświadomienie, jakie zagrożenia dla środowiska powodują surowce, które nie są poddawane recyklingowi. Natomiast zajęcia ekologiczne, podczas których uczniowie wykorzystywali gry i pomoce dydaktyczne miały uzmysłowić, jak można uniknąć szkodliwych dla środowiska zachowań. Do zrealizowania zajęć ekologicznych wykorzystano gry planszowe, zestaw do biodegradacji, plansze edukacyjne i ścienne, płytę CD oraz zestaw do segregacji odpadów. Uczniowie aktywnie brali udział w wszelkich konkursach ekologicznych, jakie były organizowane na terenie naszej szkoły. Największym powodzeniem cieszyły się konkursy międzyklasowe  - zbiórka baterii i makulatury, a także elektrośmieci. Celem konkursu było wdrażanie uczniów do dbałości o środowisko naturalne poprzez wyrabianie nawyków właściwego segregowania surowców wtórnych. W tradycji szkoły jest udział w akcji ,,Sprzątanie świata”. Akcja została połączona z konkursem recyklingowym ,,Ze starego coś nowego: Eko – biżuteria  i Eko – brelok”. Uczniowie zaprojektowali i wykonali biżuterię i brelok z surowców wtórnych. Nie wszystkie odpady nadają się do recyklingu, dlatego można im dać drugie życie, tworząc nowe rzeczy: zabawki, jak i przedmioty codziennego użytku. Odbyły się ponadto jeszcze konkursy plastyczne, fotograficzne, literackie i wiedzowe o tematyce ekologicznej. Konkurs fotograficzny - ,,Z obiektywem wśród śmieci” upowszechniał wiedzę ekologiczną w obszarze gospodarowania odpadami. Na zdjęciach zostały pokazane pozytywne i negatywne przykłady gospodarowania odpadami. W ramach konkursu plastycznego ,,Czas ucieka, śmieci zostają” - uczniowie wykonali plakaty, na których przedstawili proces rozkładu odpadów oraz idee recyklingu. Ciekawym konkursem był konkurs literacki ,,Wierszyki i rymowanki o segregowaniu odpadów”, polegający na napisaniu wierszyka lub rymowanki na temat segregowania odpadów. Dzięki wykorzystaniu humoru  i śmiechu uczniowie dowiedzieli się, jak należy ograniczać ilości odpadów. Konkurs wiedzowy  ,,Posłuchaj dobrej rady – segreguj odpady”, polegał na wskazaniu pozytywnych i negatywnych zachowań i postaw ludzi względem segregowania odpadów i dzięki temu uczniowie nauczyli się mądrego i odpowiedzialnego korzystania z uroków przyrody. Na zakończenie wszystkich konkursów, zarówno laureatom, jak i pozostałym uczniom biorącym udział w konkursach, wręczono dyplomy. Uczniowie wszystkich klas wzięli ponadto udział w wyjazdach do MPO Łódź lub ZGO Pukinin, gdzie na własne oczy mieli okazję ujrzeć ogrom produkowanych przez nas odpadów oraz możliwości – lub brak możliwości - ich przetworzenia. Natomiast na terenie szkoły wszystkie klasy uczestniczyły w warsztatach prowadzonych przez ODE Źródła, których tematyka była następująca:  „Ty i ja w materialnym świecie – wirus mania posiadania ogarnia świat”, „Kupuj odpowiedzialnie”, „Elektroodpady i elektrogadżety”, „Śmieci nie biorą się znikąd”, „Pakuję ekologicznie – ekotorby”.

20181005_104839jpg [300x180]

20190122_091442jpeg [300x169]

20190612_092416jpg [300x500]

20190618_120719jpg [300x180]

part_1539080539258jpeg [300x167]