SERDECZNIE WITAMY NA STRONIE SP2 W TUSZYNIE :)

BIBLIOTEKA

 

Regulamin biblioteki szkolnej

przy Szkole Podstawowej nr 2 w Tuszynie

1. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz rodzice.
2. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki (w tym jedną lekturę) na okres 2 tygodni.
3. Uczniowie przygotowujący się do olimpiad i konkursów przedmiotowych mają prawo do wypożyczenia większej ilości książek.
4. Jeżeli czytelnik nie zdążył przeczytać książki w ciągu 2 tygodni, a biblioteka nie ma na nią zamówień, można poprosić o przedłużenie terminu wypożyczenia.
5. Prośbę czytelnika o zarezerwowanie książki uwzględnia się w kolejności zamówień.
6. Książki i inne dokumenty należy szanować jako dobro wspólne. Zauważone uszkodzenia zgłaszać nauczycielowi bibliotekarzowi.
7. W przypadku zgubienie lub zniszczenia książkę należy odkupić.
8. Pod koniec roku szkolnego książki powinny być zwrócone w ogłoszonym terminie.
9. Biblioteka szkolna nie wypożycza książek na okres wakacji.
10. Funkcjonowanie Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej określają przepisy odrębnego regulaminu.

 

Regulamin Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM)
przy Szkole Podstawowej nr 2 w Tuszynie

1. Opiekunem ICIM jest nauczyciel bibliotekarz.
2. Centrum służy jako źródło wiedzy i informacji. Z Internetu można korzystać wyłącznie w celach edukacyjnych.
3. Z ICIM mogą korzystać wszyscy uczniowie, ich rodzice lub opiekunowie oraz nauczyciele
i pracownicy naszej szkoły.
4. Centrum jest czynne w godzinach otwarcia biblioteki szkolnej oraz w czasie konsultacji i spotkań z rodzicami.
5. Przed przystąpieniem do pracy należy wpisać się do zeszytu korzystania z ICIM.
6. Użytkownik każdorazowo może włączyć stanowisko komputerowe oraz dokonać logowania dopiero po uzyskaniu zgody opiekuna centrum.
7. Opiekun ICIM przydziela każdemu użytkownikowi prawa do konkretnych zasobów lokalnej sieci komputerowej.
8. Przy jednym stanowisku mogą pracować maksymalnie dwie osoby.
9. W przypadku dużej ilości chętnych czas pracy przy komputerze będzie ograniczony.
10. Nagrywanie, drukowanie i skanowanie wykonywane jest wyłącznie przez opiekuna centrum.
11. Urządzenie wielofunkcyjne może obsługiwać tylko i wyłącznie nauczyciel bibliotekarz.
12. W centrum można korzystać jedynie z płyt i dyskietek zakupionych u opiekuna.
13. W przypadku drukowania należy zaopatrzyć się we własny papier.
14. Użytkownik ma obowiązek zgłosić opiekunowi ICIM wszelkie usterki, uszkodzenia i niepra-widłowości w działaniu sprzętu lub systemu.
15. W ICIM zabrania się:
• Instalowania własnych programów oraz komunikatorów internetowych,
• Wysyłania wiadomości tekstowych,
• Kopiowania oprogramowania,
• Korzystania z dysków przenośnych wymagających instalacji,
• Samowolnego dokonywania jakichkolwiek napraw oraz zmian w konfiguracji sprzę-tu,
• Składowania własnych oraz usuwania istniejących już plików na dyskach twardych komputerów,
• Dokonywania zakupów na aukcjach oraz w sklepach internetowych, wykorzystywania sprzętu w celach zarobkowych,
• Przeglądania, przetwarzania, nagrywania i wysyłania treści o charakterze wulgarnym, obraźliwym lub łamiącym dobre obyczaje,
• picia, spożywania posiłków oraz używania telefonów komórkowych.
16. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad obowiązujących w centrum na-uczyciel bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika. Opie-kun ICIM ma również prawo zakazania uczniowi korzystania z centrum na czas określony, informując o tym wychowawcę klasy.
17. Za mechaniczne uszkodzenia spowodowane umyślnym działaniem odpowiada finansowo użytkownik lub jego rodzice (opiekunowie).
18. Po zakończeniu pracy użytkownik zostawia swoje stanowisko uporządkowane
i posprzątane, musi m. in. pozamykać używane przez siebie programy i wyłączyć komputer.
19. Podczas pracy przy stanowisku komputerowym należy zachować ciszę, umożliwiającą spo-kojną pracę innym użytkownikom ICIM.


 

regulamin_korzystania_z_podrecznikow.pdf