SERDECZNIE WITAMY NA STRONIE SP2 W TUSZYNIE :)

ŚWIETLICA I STOŁÓWKA SZKOLNA

 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Tuszynie

Nr konta 75 1240 3451 1111 0010 6146 2673

Bank PEKAO SA I O /Tuszyn

Tytułem: wpłata za obiady w mc.................... za.................................................

klasa...............................................                  ( imię i nazwisko dziecka)

 

 Wpłat należy dokonywać do 12 każdego miesiąca, wyłącznie za bieżący miesiąc.


 Jadłospis

Koszt obiadów w marcu wynosi 99zł (cena jednego obiadu 4,50zł)

W kwietniu zostaną odliczone obiady, które nie odbyły się z powodu czasowego zamknięcia stołówki spowodowanego chorobą personelu.

 

 Ważne dokumenty:

 

  regulamin_stolowki_szkolnej__18_19.pdf

  regulamin_obiadow.docx

  regulamin_odwozow.docx

  wyprawka_do_swietlicy.docx

  regulamin_swietlicy_szkoly_podstawowej_nr_2.pdf

 


Ogłoszenie o przetargu zostało umieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
pod numerem 638384-N-2019 z dnia 2019-12-23