SERDECZNIE WITAMY NA STRONIE SP2 W TUSZYNIE :)

REKRUTACJA 2020/2021


Szanowni Państwo, Rodzice i Opiekunowie

 

 

Informujemy, że sekretariat jest czynny codziennie w godz. 8 – 12. Zapraszamy wszystkich Państwa w celu uzupełnienia podpisów pod zgłoszeniami lub wnioskami o przyjęcie dziecka do szkoły (dotyczy osób, które wysyłały wnioski elektronicznie) oraz złożenia potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do szkoły (dotyczy wszystkich).

 

Prosimy o pojawienie się w szkole jak najszybciej, z zachowaniem reżimu sanitarnego – procedury są dostępne na naszej stronie. Dziękujemy.Na podstawie §11b ust. 1 Rozporządzenia Ministra Narodowej z dnia 20 marca 2020 w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 493 ze zm.) poniżej załączamy listę kandydatów przyjętych i przyjętych warunkowo do naszej szkoły w roku 2020/2021 do klas I.


  lista_uczniów_przyjętych_z_obwodu_szkoły.pdf

  lista_uczniów_przyjętych_warunkowo_spoza_obwodu_szkoły.pdf

 

Na podstawie §11b ust. 1 Rozporządzenia Ministra Narodowej z dnia 20 marca 2020 w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 493 ze zm.) poniżej załączamy listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do naszej szkoły w roku 2020/2021 do klas I.

 

Zwracamy Państwa uwagę, że fakt zakwalifikowania dziecka spoza obwodu nie oznacza jeszcze jego przyjęcia – pierwszeństwo przyjęcia mają dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.

 

Teraz prosimy Państwa o pobranie z naszej strony (zakładka Rekrutacja 2020/2021) i wypełnienie dokumentu „Oświadczenie – potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły”.

 

Dokument ten (wraz z oryginałami pozostałej dokumentacji, jeśli była złożona drogą mailową lub niekompletna) należy dostarczyć do szkoły w terminie, który podamy po 24 maja 2020.

 

W przypadku pytań i wątpliwości pozostajemy do dyspozycji.


  lista_kandydatow_zakwalifikowanych_do_klasy_I_sp2_w_tuszynie_na_rok_szkolny_2020_21.pdf

  lista_kandydatow_niezakwalifikowanych_do_klasy_I_sp2_w_tuszynie_na_rok_szkolny_2020_21.pdfRekrutacja uczniów do klasy I

Szkoły Podstawowej nr 2 w Tuszynie

 

Szanowni Państwo,

 

Biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiologiczną, w celu ograniczenia niebezpieczeństwa zarażenia się koronawirusem COVID 19, działając na podstawie art. 154 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz.1148 z późn. zm.) po uzgodnieniu z Burmistrzem Miasta Tuszyna, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Tuszynie  informuje, że został przełożony termin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2 w Tuszynie.

 


 

Nowy termin: od 14 kwietnia 2020 r. do 27 kwietnia 2020 r.  


  informacja_o_rekrutacji_do_klas_I_2020/2021.pdf


 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Tuszynie ogłasza nabór do klas I w roku szkolnym 2020/2021 dla dzieci zamieszkałych poza obwodem Szkoły Podstawowej Nr 2 w Tuszynie.
Wypełniony wniosek wraz z załącznikami można składać w sekretariacie szkoły. 


Dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Tuszynie nie biorą udziału w rekrutacji, ponieważ są przyjmowane z urzędu. Wypełnione zgłoszenie należy złożyć w sekretariacie szkoły.

 

Dokumenty wymagane przy naborze do klasy pierwszej

w roku szkolnym 2020/2021:

 

Karta zgłoszenia do szkoły dziecka zamieszkałego w obwodzie SP2

  zgłoszenie_dziecka_do_szkoły_I_klasy_dziecko_z_obwodu_sp_nr_2.pdf 

  zgloszenie_dziecka_do_szkoly_i_klasy_dziecko_z_obwodu_sp_nr_2.docx


Wniosek o przyjęcie do szkoły dziecka zamieszkałego poza obwodem SP2

  wniosek_o_przyjęcie_dziecka_do_szkoły.pdf

  wniosek_o_przyjecie_dziecka_do_szkoly.docx

 

Załącznik 1 - miejsce rozliczenia podatku dochodowego rodziny kandydata

   oswiadczenie_dotyczace_miejsca_rozliczenia_podatku_dochodowego_rodziny_kandydata.docx

 

Załącznik 2 - miejsce zamieszkania krewnych lub osób wspierających rodzinę kandydata

   oswiadczenie_dotyczace_miejsca_zamieszkania_krewnych_lub_osob_wspierajacych_rodzine_kandydata.docx


Prośba o przyjęcie dziecka do oddziału integracyjnego

  prośba_o_przyjęcie_do_oddziału_integracyjnego.pdf


Oświadczenie - potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły

  oświadczenie__potwierdzenie_woli_przyjęcia_do_szkoly.docx