Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stefanii Sempołowskiej w Tuszynie
http://sp2tuszyn.superszkolna.pl

27 kwietnia 2020 13:50 | Aktualności

Funkcjonowanie PPP od 27.04.2020r.


Informacja o sposobie, trybie realizacji zadań Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej               
w Koluszkach, w tym zamiejscowych stanowiskach pracy w Rzgowie, Tuszynie.

Szanowni Państwo, Rodzice/Opiekunowie, Młodzież, Dzieci i Nauczyciele!

 

Na skutek Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 z późniejszymi zmianami, wstrzymane zostają wszystkie zajęcia prowadzone
na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach do odwołania.
     
W związku z powyższym:

  1. Ustala się godziny pracy poradni:

-        Koluszki - 8.00 -16.00

-        Zamiejscowe stanowisko pracy w Rzgowie - 8.00-14.00

-        Zamiejscowe stanowisko pracy w Tuszynie - zamknięte

  1. Ustala się następujący sposób komunikacji:

a)       telefoniczny:

-        PPP w Koluszkach: 44 714 14 54, 513 702 750

-        Zamiejscowe stanowiska pracy w Rzgowie: 503 924 115

b)       mailowy:

-        poradniakoluszki@gmail.com 

Adres do kontaktu z klientami (wsparcie specjalistów):
aby usprawnić komunikację z nami prosimy w tytule maila wpisać specjalistę, z którym chcecie się skontaktować:

dyrektor – wsparcie,
psycholog – wsparcie
pedagog – wsparcie
logopeda – wsparcie
fizjoterapeuta – wsparcie 

-        pppkoluszki@interia.pl - przesyłanie dokumentów, wniosków, opinii nauczycieli itd. 

-        ppp.rzgow@gmail.com -wsparcie specjalistów, przesyłanie dokumentów, wniosków, opinii nauczycieli itd.  DOTYCZY KLIENTÓW Z MIAST I GMIN RZGÓW I TUSZYN.

  1. Opinie i orzeczenia wydawane są w ustawowych terminach. Wysyłane na adres domowy bądź osobiście do odbioru po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
  2. O zmianach terminów badań specjalistycznych zaplanowanych w okresie od 10.04.2020r. do 24.04.2020r. zostaniecie Państwo poinformowani telefonicznie.
  3. Zajęcia specjalistyczne, w tym grupowe mogą być prowadzone (za zgodą rodzica) drogą środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem.
  4. Na stronie Poradni www.ppp-koluszki.pl w zakładce „Aktualności” oraz „Artykuły/Dla Rodzica” dostępne są ciekawe materiały do pracy w domu dla dzieci, młodzieży, opiekunów i nauczycieli.

 

Zapewniam, że wszyscy specjaliści Poradni pozostają w pełnej gotowości niesienia Państwu pomocy. Życzymy Wszystkim zdrowia i nadziei na dobry kolejny dzień!

                                                                                               
 Aleksandra Balcerak - dyrektor PPP w Koluszkach