Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stefanii Sempołowskiej w Tuszynie
http://sp2tuszyn.superszkolna.pl

08 maja 2020 11:01 | Aktualności

NOWE ZASADY FUNKCJONOWANIA PORADNI PP

 

Szanowni Państwo!

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach zgodnie z Uchwałą Nr 749/2020 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego wznawia działalność diagnostyczną w zakresie wydania dokumentów niezbędnych do organizacji kształcenia dzieci i młodzieży odpowiedniego do ich potrzeb. Ze względu na obowiązujący stan epidemii COVID-19 w pierwszej kolejności zaproponujemy wizyty diagnostyczne w sprawach pilnych.

Pozostałe zadania Poradni (m.in.: zajęcia specjalistyczne, konsultacje, porady) będą nadal prowadzone w formie zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Prosimy o bezwzględne stosowanie się do zasad, które pozwolą w bezpieczny sposób przeprowadzić badanie diagnostyczne. Wszystkie konieczne informacje dotyczące niezbędnych informacji
i dokumentów, przygotowania się do wizyty, sposobie jej realizacji, znajdą Państwo na naszej stronie w zakładce DIAGNOZA W CZASIE COVID-19.                            

W związku z powyższym:

  1. Ustala się godziny pracy diagnostycznej Poradni w sposób rotacyjny:

-        Koluszki - 8.00 -12.00 i 12.00 – 16.00

-        Zamiejscowe stanowisko pracy w Rzgowie - 8.00-12.00 (pon., wt., czw., pt.)

-        Zamiejscowe stanowisko pracy w Tuszynie - zamknięte

  1. Ustala się następujący sposób komunikacji:

a)      telefoniczny:

-        PPP w Koluszkach: 44 714 14 54, 513 702 750

-        Zamiejscowe stanowiska pracy w Rzgowie: 503 924 115

b)      mailowy:

-        poradniakoluszki@gmail.com 

Adres do kontaktu z klientami (wsparcie specjalistów):
Aby usprawnić komunikację z nami prosimy w tytule maila wpisać specjalistę, z którym chcecie się skontaktować:

dyrektor – wsparcie,
psycholog – wsparcie
pedagog – wsparcie
logopeda – wsparcie
fizjoterapeuta – wsparcie 

-        pppkoluszki@interia.pl - przesyłanie dokumentów, wniosków, opinii nauczycieli itd. 

-        ppp.rzgow@gmail.com -wsparcie specjalistów, przesyłanie dokumentów, wniosków, opinii nauczycieli itd.  DOTYCZY KLIENTÓW Z MIAST I GMIN RZGÓW I TUSZYN.

  1. Opinie i orzeczenia wydawane są w ustawowych terminach. Wysyłane na adres domowy bądź osobiście do odbioru po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
  2. O terminach badań specjalistycznych zostaniecie Państwo poinformowani telefonicznie.
  3. W sytuacjach kryzysowych możliwy kontakt osobisty po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu.
  4. Na stronie Poradni www.ppp-koluszki.pl w zakładce „Aktualności” oraz „Artykuły/Dla Rodzica” dostępne są ciekawe materiały do pracy w domu dla dzieci, młodzieży, opiekunów i nauczycieli.

                                                                                                              

                                                                                               Dziękujemy za wyrozumiałość!

                                               Aleksandra Balcerak - dyrektor PPP w Koluszkach