Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stefanii Sempołowskiej w Tuszynie
http://sp2tuszyn.superszkolna.pl

11 maja 2020 10:16 | Aktualności

Rekrutacja 2020

 

Szanowni Państwo, Rodzice i Opiekunowie

Na podstawie §11b ust. 1 Rozporządzenia Ministra Narodowej z dnia 20 marca 2020 w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 493 ze zm.) w zakładce Rekrutacja 2020/2021 załączamy listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do naszej szkoły w roku 2020/2021 do klas I.