SERDECZNIE WITAMY NA STRONIE SP2 W TUSZYNIE :)

Aktualności

03 grudnia 2019 12:32 | Aktualności

Konkurs literacki „Uwolnij wodę od zanieczyszczeń”

 

Regulamin szkolnego konkursu literackiego

„Uwolnij wodę od zanieczyszczeń”.


Cele konkursu:

 

 złożenie małej formy literackiej w postaci artykułu do szkolnej gazetki lub felietonu na
    temat sposobów dbania o wodę;

 inspirowanie dzieci i młodzieży do aktywności twórczej i czytelniczej;

 upowszechnianie wiedzy i wyrabianie dobrych nawyków w kwestii zanieczyszczeń wody;

 promowanie osiągnięć uczniów uzdolnionych.

 

Zasady konkursu:

 

1.  Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 2 w Tuszynie.

2.  Konkurs jest jednym z działań realizowanych w ramach projektu ekologicznego.

3.  Konkurs adresowany jest do uczniów klas VII - VIII szkoły podstawowej.

4. Praca konkursowa polega na napisaniu małej formy literackiej w postaci artykułu do
    szkolnej gazetki lub felietonu na temat sposobów dbania o wodę.

5.  Każdy uczestnik konkursu może oddać jedną pracę.

6.  Na odwrocie pracy konkursowej należy umieścić metryczkę z następującymi informacjami:

    - imię i nazwisko oraz wiek i klasa autora pracy.

7.  Konkurs trwa od 03.12.2019. do 17.12.2019 r.

8.  Prace oceni komisja konkursowa powołana przez organizatora.

9.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w styczniu 2020 r., a wyniki oraz prace umieszczone na
     stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Tuszynie.

10. Do każdej pracy powinna być dołączona także deklaracja rodziców ( załącznik nr1)
       zezwalająca na publikowanie wizerunku dziecka oraz prezentowania pracy na stronach   
       internetowych i wystawach pokonkursowych.

Przeczytano: 115 razy. Wydrukuj|Do góry